Wskazówki dotyczące rozliczania dotacji

Wskazówki dotyczące ewidencjonowania i kompletowania dokumentów do rozliczenia wydatkowanych środków: Wydatki objęte dotacją przedstawić należy w Zestawieniu wydatków poniesionych w ramach dotacji Faktury oznaczyć należy następującym opisem: Wydatek poniesiony w...

Ogłoszenie o naborze do projektu

Ogłoszenie o naborze do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznegorealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na...

Rodzinny Piknik Ekonomii Społecznej w Mikołajkach

Dnia 8 września 2019 roku z inicjatywy Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach i olsztyńskiego Stowarzyszenia Wama-Coop został zorganizowany „Rodzinny Piknik Edukacyjny i Ekonomii Społecznej”. Wzięły w nim udział Organizacje Pozarządowe Powiatu...

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast