Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Informujemy, że dokumenty wszystkich podmiotów biorących udział w Rundzie 1 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w  postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii...

Forum Wizja Rozwoju

24 i 25 czerwca uczestniczyliśmy w „Forum Wizja Rozwoju” w Akadedemii Marynarki Wojennej w Gdyni, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów.

Przedłużenie terminu składania dokumentów konkursowych

Aby umożliwić udział w konkursie dotacyjnym jak największej liczbie Grup Inicjatywnych i Pomiotów realizujących wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, przedłużony został termin składania dokumentów...

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast