Ogłoszenie o konkursie!

Ogłoszenie o konkursie zamkniętym NA PRZYZNANIE WSPARCIA FINASNOWEGO W  POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Rusza nabór na szkolenie!

Rusza nabór na szkolenie Zasady ubiegania się o środki finansowe z Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” Szkolenia mają przygotować potencjalne grupy inicjatywne do uzyskania wsparcia finansowego...

Rusza nabór na szkolenie

Rusza nabór na szkolenie z podstaw ekonomii społecznej oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, ogólnej organizacji działań oraz ogólnych zapisów statutowych w zakresie praw i obowiązków członków i pracowników PS. Szkolenia mają przygotować potencjalne grupy...

Rusza nabór na szkolenie

Rusza nabór na szkolenie z podstaw ekonomii społecznej oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, ogólnej organizacji działań oraz ogólnych zapisów statutowych w zakresie praw i obowiązków członków i pracowników PS. Szkolenia mają przygotować potencjalne grupy...

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/3/2019/OW

W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/3/2019/OW z dnia 25.03.2019 r., zgodnie z zasadą konkurencyjności, na usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych i ochrony danych osobowych, zawiadamiamy o wyborze...

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast