Dokumenty

Regulamin Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” Załączniki: Zał.1 Formularz uczestnika projektu- kandydata do zatrudnienia Zał. 2 Oświadczenia Uczestnika Projektu – kandydata do zatrudnienia Zał. 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Zał. 4 Oświadczenia dotyczące pomocy de … Czytaj dalej Dokumenty