DOTACJE UDZIELANE SĄ ZGODNIE Z REGULAMINEM (regulamin w trakcie zmian)

Udzielamy wsparcia finansowego na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych:

  • w kwocie do 24 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę
  • wsparcie pomostowe w okresie do 12 m-cy.

II runda przedłużona

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie realizowany w partnerstwie przez Działdowska Agencja Rozwoju S.A. wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP informuje, iż termin składania Wniosków o Przyznanie...

Dokumenty dotacyjne do pobrania

Wszelkie dokumenty dotacyjne oraz regulamin przyznawania dotacji jest zamieszczony na stronie Działdowskiej Agencji Rozwoju. Na stronie DAR SA zamieszczone są dokumenty OWES Olsztyn związane z dotacjami oraz wsparciem finansowym udzielanym w ramach działania OWES Olsztyn.

Tam znajdziesz regulamin oraz dokumenty, które należy wypełnić aby starać się o dotację w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Znajdują sie tam również listy rankingowe przeznaczone dla osób i podmiotów, które zostały zakwalifikowane do korzystania z wsparcia OWES Olsztyn.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast