Nasi eksperci:

dr Jarosław Mioduszewski

Specjalizacje: zarządzanie przedsiębiorstwem, efektywność jego funkcjonowania i rozwój, negocjacje biznesowe, trening kierowniczy, zarządzanie organizacją, biznesplany

dr Marian Oliński

specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności MMŚP; wspieranie przedsiębiorczości; modele biznesu

dr hab. Krzysztof Krukowski

Specjalizacje: zarządzanie przedsiębiorstwem, efektywność jego funkcjonowania i rozwój, negocjacje biznesowe, trening kierowniczy, zarządzanie organizacją, biznesplany

mec. Marta Kawula

specjalizacje: prawo pracy; prawo spółdzielcze; prawo cywilne; prawo rodzinne; prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Paweł Strączek

specjalizacje: z zakresu ES oraz rozwoju psychospołecznego i zawodowego, m.in.: coaching, motywacja, komunikacja, zarządzanie organizacją i pracownikami, trening umiejętności itp.

Emil Słodownik

specjalizacje: marketing i PR; zagadnienia z zakresu ES; rozwój PES/PS oraz pozyskiwanie funduszy na prowadzenie działalności w III sektorze; tworzenie dokumentacji strategicznej (strategie rozwoju, programy rewitalizacji, plany gospodarki niskoemisyjnej itp.)

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast