Nasi eksperci:

dr Jarosław Mioduszewski

Specjalizacje: zarządzanie przedsiębiorstwem, efektywność jego funkcjonowania i rozwój, negocjacje biznesowe, trening kierowniczy, zarządzanie organizacją, biznesplany

dr Marian Oliński

specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności MMŚP; wspieranie przedsiębiorczości; modele biznesu

dr hab. Krzysztof Krukowski

Specjalizacje: zarządzanie przedsiębiorstwem, efektywność jego funkcjonowania i rozwój, negocjacje biznesowe, trening kierowniczy, zarządzanie organizacją, biznesplany

mec. Marta Kawula

specjalizacje: prawo pracy; prawo spółdzielcze; prawo cywilne; prawo rodzinne; prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Paweł Strączek

specjalizacje: z zakresu ES oraz rozwoju psychospołecznego i zawodowego, m.in.: coaching, motywacja, komunikacja, zarządzanie organizacją i pracownikami, trening umiejętności itp.

Emil Słodownik

specjalizacje: marketing i PR; zagadnienia z zakresu ES; rozwój PES/PS oraz pozyskiwanie funduszy na prowadzenie działalności w III sektorze; tworzenie dokumentacji strategicznej (strategie rozwoju, programy rewitalizacji, plany gospodarki niskoemisyjnej itp.)

Anna Markiewicz

Specjalizacje: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie gospodarką w ekonomii społecznej, wieloletnie doświadczenie w doradztwie podmiotom ekonomii społecznej.

Marlena Sobieska

Specjalizacje: Doradztwo zawodowe, psychologia przywództwa m.in. aktywizacja, coaching kariery, wzmacnianie motywacji i pewności siebie itp.

Małgorzata Jóźwiak

Specjalizacje: psychologia przedsiębiorczości i zarządzania; trener nauk psychospołecznych m.in. komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, motywacja, rozwiązywanie konfliktów, asertywność itp

Ewa Kowalczyk

Specjalizacje: rachunkowość i finanse; ekonomika i organizacja przedsiębiorstw m.in. prowadzenie pełnej księgowości, rozliczeń, sprawozdania finansowe, kadry i płace, podatki itp

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast