Nasi eksperci:

dr Jarosław Mioduszewski

Specjalizacje: zarządzanie przedsiębiorstwem, efektywność jego funkcjonowania i rozwój, negocjacje biznesowe, trening kierowniczy, zarządzanie organizacją, biznesplany

dr Marian Oliński

specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności MMŚP; wspieranie przedsiębiorczości; modele biznesu

dr hab. Krzysztof Krukowski

Specjalizacje: zarządzanie przedsiębiorstwem, efektywność jego funkcjonowania i rozwój, negocjacje biznesowe, trening kierowniczy, zarządzanie organizacją, biznesplany

dr Izabela Sebastyańska-Targowska

specjalizacja: psychologia biznesu; psychologia zarządzania; psychologia medycyny; psychologia społeczna; psychologia ogólna; terapeutka sztuki neurolingwistycznego programowania

Paweł Strączek

specjalizacje: z zakresu ES oraz rozwoju psychospołecznego i zawodowego, m.in.: coaching, motywacja, komunikacja, zarządzanie organizacją i pracownikami, trening umiejętności itp.

Ewa Falkowska

specjalizacje: księgowość; kadry; ZUS i płace

mec. Marta Kawula

specjalizacje: prawo pracy; prawo spółdzielcze; prawo cywilne; prawo rodzinne; prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Jerzy Kawa

specjalizacje: z zakresu ES; ekonomia; organizacja i zarządzanie; marketing i PR; etyka zawodowa; marketing korporacyjny

Emil Słodownik

specjalizacje: zagadnienia z zakresu ES; rozwój PES/PS oraz pozyskiwanie funduszy na prowadzenie działalności w III sektorze; tworzenie dokumentacji strategicznej (strategie rozwoju, programy rewitalizacji, plany gospodarki niskoemisyjnej itp.)

Marta Zwolak

specjalizacje: psychologia pracy, trenerka kompetencji psychospołecznych

Barbara Parda

specjalizacja: tłumacz języka migowego

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast