Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Informujemy, że dokumenty wszystkich podmiotów biorących udział w Rundzie 1 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w  postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii...
Forum Wizja Rozwoju

Forum Wizja Rozwoju

24 i 25 czerwca uczestniczyliśmy w „Forum Wizja Rozwoju” w Akadedemii Marynarki Wojennej w Gdyni, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów. Remigiusz Dobkowski II edycja – Forum Wizja Rozwoju , Gdynia, 24-25 czerwca 2019 rok SOCJOEKONOMICNA...
Przedłużenie terminu składania dokumentów konkursowych

Przedłużenie terminu składania dokumentów konkursowych

Aby umożliwić udział w konkursie dotacyjnym jak największej liczbie Grup Inicjatywnych i Pomiotów realizujących wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, przedłużony został termin składania dokumentów...
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast