Wskazówki dotyczące rozliczania dotacji

Wskazówki dotyczące rozliczania dotacji

Wskazówki dotyczące ewidencjonowania i kompletowania dokumentów do rozliczenia wydatkowanych środków: Wydatki objęte dotacją przedstawić należy w Zestawieniu wydatków poniesionych w ramach dotacji Faktury oznaczyć należy następującym opisem: Wydatek poniesiony w...
Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Informujemy, że dokumenty wszystkich podmiotów biorących udział w Rundzie 1 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w  postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii...
Ogłoszenie o konkursie!

Ogłoszenie o konkursie!

Ogłoszenie o konkursie zamkniętym NA PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W  POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast