Wskazówki dotyczące rozliczania dotacji

Wskazówki dotyczące rozliczania dotacji

Wskazówki dotyczące ewidencjonowania i kompletowania dokumentów do rozliczenia wydatkowanych środków: Wydatki objęte dotacją przedstawić należy w Zestawieniu wydatków poniesionych w ramach dotacji Faktury oznaczyć należy następującym opisem: Wydatek poniesiony w...
Ogłoszenie o naborze do projektu

Ogłoszenie o naborze do projektu

Ogłoszenie o naborze do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznegorealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na...
Rodzinny Piknik Ekonomii Społecznej w Mikołajkach

Rodzinny Piknik Ekonomii Społecznej w Mikołajkach

Dnia 8 września 2019 roku z inicjatywy Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach i olsztyńskiego Stowarzyszenia Wama-Coop został zorganizowany „Rodzinny Piknik Edukacyjny i Ekonomii Społecznej”. Wzięły w nim udział Organizacje Pozarządowe Powiatu Mrągowskiego, które...
Szkolenia specjalistyczne!

Szkolenia specjalistyczne!

Zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa społeczne, które otrzymały wsparcie dotacyjne na utworzenie miejsc pracy, do wskazania tematyki szkoleń lub kursów doskonalących do podniesienia kwalifikacji ich pracowników. Przypominamy, iż szkolenia i kursy doskonalące...
Nowy lokal Spółdzielni Socjalnej „Dobra Ekonomia”

Nowy lokal Spółdzielni Socjalnej „Dobra Ekonomia”

Spółdzielnia Socjalna ,,Dobra Ekonomia”. podczas I Pikniku Rodzinnego w Bartoszycach, otrzymała od włodarzy powiatu bartoszyckiego lokal po byłym areszcie w celu rozszerzenia swojej działalności statutowej. Środki finansowe na realizację działań zostały...
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast