Zespoł Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Przedstawiamy Państwu nasz zespół OWES, który zaangażowany jest w prace nad wspieraniem ekonomii społecznej w subregionie olsztyńskim województwa warmińsko – mazurskiego (powiaty: bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński, mrągowski, olsztyński oraz miasto Olsztyn).

Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.

Dariusz Węgierski

Dariusz Węgierski

Prezes WAMA-COOP / Ekspert ds. przedsiębiorczości spolecznej

Więcej o osobie >>>

Remigiusz Dobkowski

Remigiusz Dobkowski

Członek Zarządu WAMA-COOP / Specjalista ds. rozwiązań klastrowych w ekonomii spolecznej

Więcej o osobie >>>

Roman Dawidowski

Roman Dawidowski

Prezes DAR S.A.

Mateusz Dobkowski

Mateusz Dobkowski

Kierownik Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

Agnieszka Maliszewska

Doradca ds. Przedsiębiorczości Społecznej
e-mail: a.maliszewska@wamacoop.pl

Katarzyna Kłosowska

Doradca ds. Przedsiębiorczości Społecznej
e-mail: k.klosowska@wamacoop.pl

Anna Kuzyk

Animator Przedsiębiorczości Społecznej
e-mail: a.kuzyk@wamacoop.pl

Sylwia Garbart

Animator Przedsiębiorczości Społecznej
e-mail: s.garbart@wamacoop.pl

Wojciech Niestrój

Animator Przedsiębiorczości Społecznej
e-mail: w.niestroj@wamacoop.pl

Marek Orlicki

Animator Przedsiębiorczości Społecznej
e-mail: m.orlicki@wamacoop.pl

Anita Brzostowska

Specjalista ds. Informacji
e-mail: a.brzostowska@wamacoop.pl

Sylwia Jasiulewicz

Doradca ds. Przedsiębiorczości Społecznej
e-mail: s.jasiulewicz@wamacoop.pl

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Małgorzata Bęcławska

Specjalista ds.rozliczeń i dotacji
e-mail: m.beclawska@darsa.pl

Katarzyna Zakrzewska

Specjalista ds. rozliczeń i wsparcia pomostowego
e-mail: k.zakrzewska@darsa.pl

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast