Zespoł Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Przedstawiamy Państwu nasz zespół OWES, który zaangażowany jest w prace nad wspieraniem ekonomii społecznej w subregionie olsztyńskim województwa warmińsko – mazurskiego (powiaty: bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński, mrągowski, olsztyński oraz miasto Olsztyn).

Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.

Dariusz Węgierski

Dariusz Węgierski

Prezes WAMA-COOP / Ekspert ds. przedsiębiorczości spolecznej

Więcej o osobie >>>

Remigiusz Dobkowski

Remigiusz Dobkowski

Członek Zarządu WAMA-COOP / Specjalista ds. rozwiązań klastrowych w ekonomii spolecznej

Więcej o osobie >>>

Mateusz Dobkowski

Mateusz Dobkowski

Kierownik Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

Agnieszka Maliszewska

Doradca ds. Przedsiębiorczości Społecznej

Katarzyna Kłosowska

Animatorka Przedsiębiorczości Społecznej

Anna Kuzyk

Animator Przedsiębiorczości Społecznej

Sylwia Garbart

Animator Przedsiębiorczości Społecznej

Maja Makowska

Specjalistka  ds. szkoleń

Marek Orlicki

Animator Przedsiębiorczości Społecznej

Anita Brzostowska

Specjalista ds. Informacji

Sylwia Jasiulewicz

Doradca ds. Przedsiębiorczości Społecznej

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast